Personuppgiftspolicy

Version oktober 2022

Din integritet är viktig för oss på Ditt Kontor och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund/besökare/användare till våra tjänster ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

1. Vilka är Ditt Kontor?

Vi är Ditt Kontor med Hjelmar AB, organisationsnummer: 556896-8712, vår sajt har adressen: https://dittkontor.se.
I denna policy kallas Ditt Kontor med Hjelmar AB för DK och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.

DK ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, chat eller direkt på något av våra informationsträffar eller annat sätt.

DK går att nå på följande sätt:

Post: Ditt Kontor med Hjelmar AB, Medevivägen 61, 591 50 Motala
Tel: 0141-800 80
E-post: info@dittkontor.se

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy?

Denna policy gäller för användare som besöker hemsidan https://www.dittkontor.se. Den gäller också vid nyttjande av någon av våra tjänster samt våra kanaler på sociala medier.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t ex vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

3. Data som DK samlar in och hur den används. DK agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att DK ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

DK agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida.

Som personuppgiftsansvarig har DK ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

4. Säkerhet

DK skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av DK:s system som hanterar personuppgifter. Anställda på DK samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa DK:s interna informationssäkerhetspolicy.

Personuppgifter som skickas in till DK utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar samt support- eller avtalsärenden.

5. DK som personuppgiftsbiträde

Du som kund hos DK är personuppgiftsansvarig och DK är personuppgiftsbiträde för de uppgifter som vi lagrar för din räkning avseende dina anställda, kunder, leverantörer etc. DK agerar i enlighet med instruktion som bifogats personuppgiftsbiträdesavtalet.

6. Underbiträden till DK

DK använder underbiträden till många av våra tjänster och molnlösningar. DK förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden förutom att följa GDPR även följer DK:s krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i DK:s interna informationssäkerhetspolicy.

7. Hur används cookies?

Läs om cookies här »

8. Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

DK kan komma att använda direktmarknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som användare av någon av DK:s tjänster. Vi kan också komma att använda direktmarknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina produktområden finns tillgängliga.

DK följer SWEDMA etiska riktlinjer vad gäller direktmarknadsföring.

9. Överföring av information

DK och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

10. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.